19 marca 2016 roku otrzymaliśmy od naszego nauczyciela H.E. Beru Khyentse Rinpocze list oznajmiający jego chęć ponownego odwiedzenia Polski po ponad 20 latach. Było to efektem wieloletnich rozmów z Rinpocze i jego silnego związku z Polską. Zelektryzowani tą niezwykłą wiadomością, w przyspieszonym tempie tworzyliśmy zręby sangi w Polsce. Okazało się, że w Polsce mieszka wielu uczniów Rinpocze, osób, które otrzymały od niego inicjacje lub poznały go podczas podróży do Indii i Nepalu. Są też tacy, którzy pamiętają jego trzy poprzednie wizyty w latach 80- i 90-tych. Wszystkich, którzy czują związek z Rinpocze i chcieli pomóc w organizacji jego wrześniowej wizyty – zaprosiliśmy do pomocy. Powstała Fundacja Rime. Jej zadaniem jest propagowanie tradycji Karma Kagyu poprzez tłumaczenie i edycję tekstów, książek i wykładów. Powstał Ośrodek Khyenkong Karma Kagyu Polska.
H.E. Beru Khyentse Rinpocze nadał oficjalną nazwę Ośrodkowi, obejmując wraz z H.E. Dziamgonem Kongtrulem Rinpocze patronat nad nim.
Nazwa Khyenkong jest połączeniem Khyen od Khyentse i Kong od Kongtrul (Dziamgon Kongtrul Rinpocze). Ośrodek mieści się w Centrum: Al. Jerozolimskie 11/19, gdzie odbywają się regularne wykłady i zajęcia. Odbywają się także regularne medytacje: we wtorki o 18:30, czwartki o 19
:00, w soboty o 12:00 i w niedziele o 10:30.

Pracujemy w polu mocy XVII Karmapy Thaje Dorje. Tworzymy żywe miejsce spotkań, medytacji i dyskusji dzięki częstym wizytom Rinpoche, Khenpo i Lamów, którzy nauczają dharmy i dzielą się z nami doświadczeniem medytacyjnym. 
Organizujemy nie tylko wykłady i inicjacje, ale także spotkania medytacyjne i zamknięte retrity tematyczne. Wydawnictwo Fundacji Rime na nowo tłumaczy książki i teksty pobrane bezpośrednio z biblioteki Karmapy w KIBI lub Dhakpo, a Rime Publishing wydaje je tak, jak Mahamudrę IX Karmapy z komentarzami Beru Khyentse Rinpocze.
Zgodnie z propozycją Rinpochów, powoli planujemy budowę Ośrodka medytacyjnego. H.E. Jamgon Kongtrul Rinpoche i H.E. Beru Khyentse Rinpocze zasugerowali, aby było to miejsce niedaleko Warszawy.

Medytacje w gompie i on-line: (link do medytacji zoom: 978 2524 3671 kod dostępu: 108)
Wtorek 19:00 guru joga Dziamyanga Khyentse Wangpo (po polsku)   
Czwartek 19:00 Praktyki Wstępne Mahamudry Ułożone do Recytacji – Krótkie Nyndro (po polsku) 
Sobota 12:00 Gurujoga XVI Karmapy
Niedziela 10:30 Nyndro (Schronienie lub Dorje Sempa)
W dni specjalne: guru joga Milarepy po tybetańsku, sadhana Czenrezika.
W Dzień Guru Rinpoche praktyka Kynciok Cindy.
Dokładna data i godzina jest zamieszczana na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1719961611552314