Lama Dżampa Thaje urodził się w Anglii w roku 1952. W wieku 20 lat został uczniem Karma Trinleja Rinpoche, a rok później spotkał Jego Świątobliwość Sakja Trinzina. Karma Thinlej Rinpocze udzielił Lamie Dżampa Thaje licznych inicjacji, przekazów i nauk w tradycjach linii Kagju, Sakja, Ningma i Kadam, spośród których warto wymienić zbiór inicjacji wadżrajany znanych jako Sto Saddhan Bari Lhotsały, Sto Nauk Lodziong, kompletny cykl Kynciok Cidy oraz liczne teksty filozoficzne szkoły kagju.

 „Mój regent – Lama Dżampa Thaje – jest jednym z największych zachodnich nauczycieli Dharmy. Otworzyliśmy razem wiele ośrodków buddyjskich w Wielkiej Brytanii. Udziela on również nauk w całej Europie. Jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale również wielkim praktykującym Dharmę.”

Karma Thinlej Rinpocze, List milenijny, Toronto 1999

 

Jego Świątobliwość Sakja Trizin udzielił Lamie Dżampa Thaje wielu inicjacji i przekazów wszystkich czterech klas tantr, z których szczególną uwagę warto zwrócić na Trzynaście Złotych Dharm, Lamdre Tsoksze, ezoteryczne nauki Wadżrajogini, Przekaz Dzionang osiemdziesięciu czterech mahasiddhów oraz Sto Jeden Sadhan Narthang.

Trzecim najważniejszym mistrzem w edukacji Lamy Dżampa Thaje był Ngor Phende Szabdrung Rinpocze (urodzony w roku 1934), od którego Lama Dżampa otrzymał liczne inicjacje, przekazy i nauki, między innymi Wadżrajogini, Wadżrapani i Białej Tary. W roku 1975, po ukończeniu praktyk wstępnych mahamudry w linii Kagju, Lama Dżampa odbył odosobnienie w celu urzeczywistnienia fazy budowania i spełnienia Kynciok Cidy oraz odosobnienie Amitabhy. Przez kolejne lata ukończył odosobnienia Białej Tary, Wadżrajogini oraz Hewadżry – głównych praktyk linii Sakja.

„Chciałbym wyrazić swoje uznanie dla Lamy Dżampa Thaje za jego niesłabnący entuzjazm i wysiłek wkładany w szlachetną działalność udostępniania Dharmy zainteresowanym i zachęcam go do kontynuacji tej wspaniałej pracy”.

  1. Ś. 41 Sakja Trizin w słowie wstępnym do „Rain of Clarity” marzec 2005 r.

 

W roku 1975, po wizycie Jego Świątobliwości XVI Karmapy w Manchesterze oraz z błogosławieństwem Karma Thinleja Rinpocze, Lama Dżampa Thaje założył pierwszą ogólnoświatową sieć ośrodków i grup buddyjskich zajmujących się studiowaniem i praktykowaniem nauk tradycji Kagju i Sakja. W roku 1977 Lama Dżampa został powołany przez Karma Thinleja Rinpocze „regentem Dharmy”, a następnie w roku 1988 – po ukończonych koniecznych odosobnień i studiów –powierzono mu tytuł i obowiązki lamy, w tym prawa udzielania przekazów mocy Wadżrajany. Od tamtej pory Lama Dżampa podróżuje po wielu krajach udzielając licznych nauk i inicjacji oraz zakładając ośrodki i grupy medytacyjne. W sierpniu 1989 założony został europejski ośrodek odosobnieniowy Sakya Changlochen Ling. Wtedy również Karma Thinlej Rinpocze nadał całej organizacji wspólną nazwę: „Dechen”, pochodzącą z pierwszego wersu poematu napisanego przez Rinpocze: „Wielka radość (deczen) to antidotum na lenistwo”, obecnie mającej ośrodki w USA, Meksyku i Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Przed swoją śmiercią w czerwcu 2014 r., Szamar Rinpocze, który naprzemiennie z Jego Świątobliwością Karmapą jest dzierżycielem linii przekazu Kagju, zaprosił Lamę Dżampa Thaje, by udzielał nauk i inicjacji w jego ośrodkach Bodhi Path na całym świecie. Od tamtej pory, spełniając życzenie Szamarpy, Lama Dżampa odwiedza ośrodki Boddhi Path w USA i Europie.

Lama Dżampa Thaje jest autorem wielu publikacji takich jak „Garland of Gold” (1990), „Way of Tibetan Buddhism” (2001) oraz „Rain of Clarity” (2006), „Wisdom in Exile” (2018). Jego książki i eseje przetłumaczone zostały na języki: francuski, niemiecki, polski, hiszpański, portugalski i bułgarski. Uzyskał on doktorat nadany przez Uniwersytet w Manchester za swoją pracę o religijnej historii Tybetu. Przez ponad dwadzieścia lat wykładał na University of Manchester oraz Manchester Metropolitan University. Był redaktorem i autorem wstępu do książki autorstwa Karma Thinleja Rinpocze „The History of the Sixteenth Karmapas of Tibet” (1980) oraz autorem haseł dotyczących religii tybetańskich w The Dictionary of Religions (1980). W roku 1974 Jego Świątobliwość XVI Dzialła Karmapa powołał Lamę Dżampa Thaje jako członka Karma Kagyu Trust (UK) i obecnie jest on członkiem wydziału nauczania w Międzynarodowym Instytucie Buddyjskim Karmapy (KIBI) w Delhi. W roku 2010 Lama Dżampa został zaproszony do uczestniczenia w światowym szczycie buddyjskim „The World Buddhist Summit” jako najwyższy rangą przedstawiciel buddyzmu w Wielkiej Brytanii. Organizacja ta założona została w roku 1998 w Japonii w celu skupienia trzech głównych tradycji buddyzmu (therawady, mahajany i wadżrajany) i promowania nauk Buddy jako narzędzia przynoszącego pokój na świecie.

Lama Dżampa Thaje wraz z rodziną mieszka w Bayswater w Londynie. Każdego roku udziela on licznych nauk i inicjacji zarówno w „Dechen” jak i w innych organizacjach buddyjskich, a także – na życzenie swoich uczniów – licznych wywiadów.

 

 

“Rozprzestrzeniasz lekarstwo Dharmy, pokonujące zło i cierpienie,

Przez wyjaśnienia, debaty i prace,

Uczniu Siakjamuniego, strażniku istot, których liczba jest nieograniczona jak przestrzeń,

Najwyższy uczony, Lamo Dżampa, oby Twoje życie było długie”.

 

Fragment „Modlitwy o długie życie Lamy Dziampa Thaje” skomponowanej przez Karma Thinleja Rinpocze.