Lama Walli spędziła piętnaście lat medytując na odosobnieniu pod przewodnictwem wielkiego mistrza Gendyna Rinpocze. W 1986 roku powierzył on jej obowiązki lamy i od tego czasu sama towarzyszy uczniom praktykującym na odosobnieniu.
W 1996 roku Gendyn Rinpocze zainicjował ośrodek odosobnieniowy Dhagpo Dedrol Ling dla świeckich praktykujących w Dordogne we Francji. Lama Walli wspiera kierowanie ośrodkiem, a także wspomaga praktykujących w ich rozwoju, głównie w ramach krótszych i dłuższych odosobnień indywidualnych oraz tradycyjnych trzyletnich retritów.
W ośrodku mieszka wraz ze swym mężem Chrisem, który od wielu lat praktykuje pod jej przewodnictwem.

Lama Chris sam jest nauczycielem w Dhagpo Mandala, a od 2009 roku – na prośbę Kunziga Szamara Rinpocze – również instruktorem Dharmy w Bodhi Path. Wspomaga on Lamę Walli w jej działalności oraz prowadzi ludzi na indywidualnych i grupowych odosobnieniach.

Każde pół roku poświęcają oni praktyce medytacyjnej. Oprócz tego prowadzą kursy odosobnieniowe w różnych ośrodkach linii Karma Kagyu, które podlegają zwierzchnictwu XVII Gyalwa Karmapy Trinleya Thaye Dorje oraz Kunziga Szamara Rinpocze. Podczas tych kursów, formalne sesje medytacyjne przeplatają wykładami z fundamentalnych buddyjskich zagadnień.