Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rime ul. Śródziemnomorska 55/18, 02-758 Warszawa; REGON: 364579558 (zwana dalej „Fundacją”) operator stron internetowych zawierających sklep internetowy, dostępnych pod adresami: www.fundacjarime.pl; www.khyenkong.pl; www.ds.khyenkong.pl.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej lub bezpośrednio na adres mailowy: rime@fundacjarime.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania:

– będziemy przetwarzać Twoje dane: w celu przesłania oferty oraz treści marketingowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),

– w celu świadczenia usług dla Klientów tj. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

– w celu wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w celu wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO),

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także dla ustalenia i dochodzenia roszczeń.

6. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: partnerom biznesowym, podwykonawcom (Podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem informatycznym, programistycznym oraz świadczącym usługi pocztowo – kurierskie.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o dobrowolności podania danych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa:

– dobrowolnie w przypadku danych wprowadzonych w formularzach w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w tym w celu kontaktowym;

– obowiązkowo w celu zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług, w celu niezbędnym do realizacji Umowy bądź wynikający z obowiązków prawnych.

9. Środki bezpieczeństwa.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, komputerach i u podmiotów trzecich.

10. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Nasza strona internetowa www.ds.khyenkong.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej o plikach cookies (tzw. ciasteczka) w naszej Polityce cookies.

 

POLITYKA COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny, tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator Serwisu Fundacja Rime jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;

– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Pliki (cookies), z których korzysta Serwis, zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą być udostępniane jego partnerom.

8. Informacje na temat ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.