Stephane Offort studiował podstawy fizyki, kiedy spotkał się z dharmą i został uczniem Gendyna Rinpocze. Zainspirowany przez Mistrza, Lama Stephane odbył tradycyjne 3-letnie odosobnienie pod jego przewodnictwem. Do tej pory odbył łącznie 14 lat odosobnień, m.in. pod przewodnictwem Lamy Henrika i Lamy Walli w centrum retritowym stworzonym przez Gendyna Rinpocze dla świeckich praktykujących. W tym okresie pomagał również w wyjaśnianiu praktyk.
Obecnie będąc uczniem H.E. Beru Khyenste Rinpocze, Lama Stephane dzieli swój czas między praktyką a nauczaniem. Na prośbę Rinpocze, Lama Stephane uczy w ośrodkach w Khyenkong w Polsce, na Węgrzech i we Francji.

Lama Stephane pogłębia swoją osobistą praktykę i dzieli się sposobami pokonania trudności i możliwych pułapek, które można napotkać w praktyce dharmy.

———–

Stephane Offort was studying fundamental physics when he met the dharma and became a disciple of Gendun Rinpoche. Inspired by the master, Stephane did a traditional 3 years retreat under his guidance. Later on, following the wish to go further in his practice, he did 14 more years of retreat under the guidance of Lama Henrik and Lama Walli in the retreat center created by Gendun Rinpoche for lay people. During this period, he was also assisting in giving explanations of the practices in the 3 years retreat center.

Presently, being a disciple of H.E. Beru Khyenste Rinpoche, Lama Stephane shares his time between practice and teaching. On the request of Rinpoche, LamaStephane teaches in the Khyenkong Centers in Poland, Hungary and France.

In his way of teaching, he is concerned about how to deepen ones personal practice, and shares about ways of getting through the difficulties and possible traps one might meet in the dharma practice.

 

Rezerwuj