XVII Karmapa Trinlej Thaje Dordże, głowa linii Kagyu reprezentuje najdłuższy nieprzerwany łańcuch inkarnujących przywódców duchowych spośród wszystkich czterech szkół buddyzmu tybetańskiego. Karmapa urodził się 6 maja 1983 roku w Tybecie Centralnym jako syn wysokiego rangą lamy linii Ningma – III Miphama Rinpocze i Deczen Łangmo. Kiedy miał 1,5 roku oznajmił, że jest KarmapąKarmapowie w poszczególnych inkarnacjach rozpoznają sami siebie. Autentyczność jego odrodzenia została potwierdzona przy pomocy wszystkich tradycyjnych metod i poświadczona oficjalnym rozpoznaniem przez najwyższego ówcześnie lamę Karma Kagyu, XIV Kunzinga Szamara Rinpocze. W marcu 1994 roku, uciekł wraz z rodziną z kontrolowanego przez Chiny Tybetu do Nepalu, a stamtąd do Indii. Podczas ceremonii powitalnej w New Delhi został formalnie intronizowany jako XVII Karmapa. W 1996 roku w Bodhgaja przyjął ślubowania i schronienie oraz otrzymał imię Trinlej Thaje Dordże co oznacza Nieograniczoną Niezmienną Aktywność Buddy.
Thaje Dordże osiadł w Kalimpongu i rozpoczął intensywny okres tradycyjnej edukacji buddyjskiej. Otrzymał bezpośrednie przekazy filozofii i praktyk buddyjskich od najbardziej znanych mistrzów. W 2003 roku jego formalna edukacja została zakończona i otrzymał on tytuł Widjadhary czyli Posiadającego Wiedzę Wszystkich Sutr i Tantr. Dzisiaj XVII Karmapa jest przywódcą duchowym ponad 900 ośrodków buddyjskich i klasztorów w 68 krajach świata. Jako dzierżawca metod oraz unikalnej i cennej buddyjskiej mądrości, przekazuje je uczniom i słuchaczom na całym globie. Podróżuje intensywnie nauczając, dzieląc się swoim doświadczeniem i inspirując swoją postawą tysiące ludzi.